Nye regler gjør det enklere å bygge terrasse, plattinger og mindre tilbygg uten å søke tillatelse

Selv om det har blitt enklere å bygge, må du fremdeles holde deg innenfor noen krav. Her er en oversikt.

MAI 2021

Forenklede regler for bygging av terrasser, plattinger og mindre tilbygg trådte i kraft 1. mai 2021. Du kan dermed gjennomføre enda flere tiltak uten å søke om tillatelse på forhånd. Det blir dermed enklere og billigere å bygge terrasser og små tilbygg på egen eiendom.

− Dette er viktige endringer som fører til mindre byråkrati. Kommunene får frigjort tid, og folk får større frihet til å bygge på egen eiendom, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Men selv om det har kommet noen lettelser, er det ikke fritt frem. Det stilles noen konkrete krav, og dersom du ikke følger dem, kan du få problemer i etterkant.

Terrasse

Dersom du ønsker å bygge en terrasse som er forbundet med huset ditt uten å søke om tillatelse, kan ikke terrassen:

  • tikke høyere opp enn 1 meter fra eksisterende terreng
  • stikke mer enn 4 meter ut fra ytterveggen på huset
  • ha overbygg, men kun rekkverk på inntil 1,2 meters høyde
  • plasseres nærmere nabogrensen enn 1 meter

Ønsker du en spiker- og skruefri overflate uten synlige fliser og sprekker, er Camo kantinnfesting det beste alternativet, ifølge Byggmesteren.

Platting

Hvis du vil bygge en platting uten å søke om tillatelse, kan den ikke være høyere enn 50 cm over eksisterende terreng.

En platting regnes ikke med i tomtens bebygde areal (BYA). Dette er særlig en fordel på tomter hvor det tillatte arealet som kan bebygges er allerede godt utnyttet. En platting kan også plasseres helt inntil nabogrensa.

Tilbygg

Om du vil bygge et tilbygg uten å søke om tillatelse, er det krav om at tilbygget verken har et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på mer enn 15 m².

Det kreves også at tilbygget har eget bæresystem, er oppført ved siden av et eksisterende bygg samt ikke overstiger to etasjer eller plan på det eksisterende bygget.

Selv om du ikke har søknadsplikt på tilbygget, må du allikevel sende inn en melding til kommunen – senest fire uker etter ferdigstillelse – slik at kommunen kan oppdatere kart- og matrikkeldata.

Kommunale krav og reguleringsplaner

Det holder ikke å bare sørge for overensstemmelse mellom de nye reglene og dine egne planer, for å være sikker på du bygger lovlig. Du må også undersøke lokale bestemmelser og reguleringsplaner, hvor det kan være strengere krav til blant annet høyde på tilbygg, avstand til nabogrense og hvordan du skal forholde deg til kommunale veier. Det er eventuelt de lokale reglene som gjelder, og du må følge dem for at sluttresultatet skal bli lovlig uten søknad.

Du finner reguleringsplaner og kommunale bestemmelser ved å sjekke kommunens nettsider eller henvende deg til kommunen.

Husk at selv om du har lov til å bygge nærme nabogrensa, burde du ta en prat med naboen før du smeller i gang. Ellers kan det bli dårlig stemning. Det kan også hende at du får noen gode byggetips av naboen, som vil gjøre sluttresultatet ditt enda bedre.

Kontakt oss