Riktig avstand mellom terrassebordene er viktig

Terrassebordene kan sprekke om de monteres for tett, og må tilpasses etter hvilken type bord du bruker.

NOVEMBER 2021

Å bygge terrasse er noe de fleste kan få til, men det er viktig å være nøye for best mulig resultat.

Velg hvilket leggemønster du vil bruke: diagonal, ruter eller vifte. For å unngå at det skal vokse opp gress mellom terrassebordene, bør du legge ut en fiberduk på bakken.

Legg terrassebordene slik at det ser ut som de smiler mot deg i endeveden og med den peneste siden opp. På denne måten vil terrassebordene kurve seg ned, slik at regnvann renner av. Dersom du legger bordene motsatt vei, lukkes treet mer og det suger til seg mindre vann.

Hvilken avstand du bør ha mellom terrassebordene varierer ut ifra hvilken type terrassebord du velger og fuktigheten i dem, dette skal vi se nærmere på. Noen produsenter sier en ting, mens andre produsenter sier noe annet. Det er også vanskelig å vite riktig avstand når terrassebordene er våte, derfor er det viktig å lese på pakka og gjerne se om du finner noen videoer fra produsenten på YouTube.

Ingen synlige skruehull

For penest mulig resultat uten synlige skruehull på terrassegulvet, bør du gå for Camo-montasje. Dette er et system som består av en skrumal, avstandsklosser, bits, bor, og freseskruer. Skrumalen hjelper deg å feste skruene skrått og skjult i alle typer terrassebord. Vinkelen blir riktig og de tilpassede skruene lager ikke sprekker i treverket.

Camo skrumal sørger for at det blir lik avstand mellom hvert terrassebord og at vinkelen som skruen monteres i gir deg kraftig og holdbar montasje. Du får et elegant resultat uten synlige skruer, sprekker eller fliser.

Når du fester skruene på siden istedenfor på midten, får terrassebordene minimum 20 år lenger levetid. I tillegg kan du slipe terrassegulvet på samme måten som stuegulvet, og terrassen får da 15–20 nye år.

Dersom du går for toppmontering av skruer, følger vannet med skruen ned i gulvet. Når man skal rive opp slike terrassegulv, ser man ofte at skruen følger med bordet opp fordi det er råttent. Camo-skruer blir ikke eksponert for vann på samme måten, og er et flott alternativ til godt, synlige skruer.

 

De våteste og tyngste terrassebordene

Avstand mellom terrassebordene har å gjøre med terrassebordets egenskap. For å vare lenge, må de ha plass til å utvide seg når de blir våte.

De grønne terrassebordene er våtest, tyngst og trekker seg mest sammen. Disse skal monteres mens de er fuktige, og må derfor ha litt avstand imellom seg.

For å bruke Camo-kantinnfesting på skruene, er 1,6 mm den minste avstanden du kan ha mellom disse terrassebordene.

Royalimpregnerte terrassebord

Når det gjelder avstanden mellom royalimpregnerte terrassebord, varierer det litt. Har de ligget ett år i garasjen, må de royalimpregnerte legges med 3,2 mm mellomrom.

3,2 mm avstand mellom bordene er vanligvis en gunstig avstand for disse, da du ikke får en for tett terrasse etter en vinter med mye snø.

En avstand mellom terrassebordene på under 2,5 mm blir for tett om vinteren, og blir et dårlig resultat. Når terrassebordene ikke får plass til å bevege seg opp, blir bordene buet ut til siden.

Tørre terrassebord

Helt tørre terrassebord må ha 5 mm mellomrom for at de skal kunne utvide seg når de blir våte – Kebony terrassebord er et eksempel på tørre terrassebord. Til sammenligning vil en trebåt lekke litt i starten, men bli tett når den har vært litt på vannet og treverket har trukket seg sammen.

Variasjon i bredden på bordene

Terrassebord kan variere i bredden. Eksempelvis kan de være 122 mm på midten og 119 mm i endene. Når du kutter de i to, kan samme bordet få bredder på 122 mm og 119 mm og da må du fordele dem – noe som er vanskelig. La de derfor tørke noen dager i sola, så de blir rette. På pakka står det gjerne at de skal tørke i ett døgn for mindre variasjon.

Også fuktig inne

Inne i et hus er det alltid litt fuktighet, det er ikke vått, men 20–36 % luftfuktighet. Dette kan gjøre at materialer forandrer seg over tid.

Skjøting

Aldri legg to skjøter ved siden av hverandre, og unngå å danne et mønster med skjøtene. Sag så rett som mulig for å få tette skjøter. Pass også på at skjøtingen blir gjort på terrassebjelkene, og at terrassebordene ikke blir kortere enn at de går over tre bjelker. Fest terrassebordene med to skruer i hver bjelke.

Omramming av terrassen

En omramming kan bety mye for hvilket uttrykk terrassen din får. Du bruker terrassebord i samme eller avvikende dimensjon fra resten av terrassen og legger det som en ramme rundt hele terrassen. Dette skjuler også endeved, og du kan velge om du skal ha glatt eller rillet side opp. Hjørnene kan være skråe eller brekte – eller du kan ha hjørner med overlegg.

Dersom du går for en enkel omramming vil du få et enkelt og rent uttrykk, mens dobbel omramming gir deg et mer markert og forseggjort uttrykk.

Til slutt

Når du kjøper treverk, får du sjelden med deg noen form for monteringsveilledning. Derfor bør folk bli flinkere til å sjekke informasjon og videoer på nett – leverandøren vet hva som fungerer best for sine materialer.

Kontakt oss